Eläinfysioterapia soveltaa ihmisten fysioterapiassa käytettyjä menetelmiä eläimiin. Yleisimpiä menetelmiä ovat manuaalinen terapia, liikehoidot, hieronta ja terapeuttinen harjoittelu. Eläinfysioterapiaa tarjoaa ammattilainen, joka on suorittanut sekä fysioterapian ammattikorkeakoulututkinnon (3,5 v) että eläinfysioterapian täydennyskoulutuksen ammattikorkeakouluopintoina (1,5 v). Kerron omasta taustastani ja kokemuksestani lisää Tassujen takana-sivulla.

Lue lisää alla olevasta kattavasta tekstistä, jonka lähde on Suomen Eläinfysioterapeutit ry.

Eläinfysioterapia
Miten eläinfysioterapia toimii?

Eläinfysioterapiassa arvioidaan eläimen liikkumista sekä toimintakykyä sekä niiden ylläpitämisen tai lisäämisen mahdollisuuksia. Fysioterapia perustuu omistajan haastatteluun, eläimen havainnointiin ja erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien hyödyntämiseen. Näiden perusteella asetetaan fysioterapialle tavoitteet ja laaditaan terapiamenetelmät. Kuntoutusprosessiin liittyy kiinteästi sekä fysioterapeuttisen tutkimisen ja tavoitteiden että fysioterapiamenetelmien vaikuttavuuden arviointia

Missä tilanteissa voi hakeutua eläinfysioterapiaan?

Yleisimmät syyt hakeutua eläinfysioterapiaan ovat erilaiset liikkumisen epäpuhtaudet, suorituskyvyn alentuminen, tuki- ja liikuntaelimistön vauriot ja niistä johtuvat kiputilat sekä operaatioiden jälkeinen kuntoutus. Sairaan eläimen fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri. Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä akuuteissa tilanteissa tai mikäli olet epävarma oikeanlaisen ajan varaamisesta.

Millaisia menetelmiä eläinfysioterapiassa hyödynnetään?

Eläinfysioterapian menetelmät koostuvat erilaisista manuaalisista ja fysikaalisista tekniikoista, ohjaamisesta sekä harjoitteluterapiasta. Yleisesti käytettyjä keinoja ovat venyttelyt, pehmytkudoskäsittelyt ja nivelmobilisaatiot sekä mekaaniset menetelmät eli fysikaaliset hoidot.

Eläinfysioterapian tärkein menetelmä on terapeuttinen harjoittelu. Siinä spesifien ja kontrolloitujen harjoitteiden avulla parannetaan kuntoutujan fyysisiä ominaisuuksia, esimerkiksi koordinaatiota, asentotuntoa, lihasvoimaa tai kestävyyttä. Hyvän terapiatuloksen aikaansaamiseksi fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä eläimen omistajan, hoitajan tai valmentajan kanssa.

Lue alta lisää eläinfysioterapiassa yleisimmin käytetyistä menetelmistä.

Kuinka pitkiä hoitojaksoja eläinfysioterapiassa on?

Joskus kerta parikin auttaa, mutta joskus vaaditaan useampia säännöllisiä käyntejä. Hoitojakso määräytyy yksilöllisesti koiran tai kissan kulloisenkin tarpeen ja tilanteen mukaan.

Eläinfysioterapian tavallisimmat muodot

Koiran tai kissan terapeuttinen harjoittelu

 

Terapeuttisen harjoittelun avulla on mahdollista parantaa eläimen toimintakykyä, lisätä lihasvoimaa, kestävyyttä sekä liikkuvuutta. Neuromusculaarisen järjestelmän harjoituksissa apuvälineinä voidaan käyttää esimerkiksi puomeja, palloja ja tasapainolautoja. Proprioseptiivisen teippauksen avulla herätellään lihasten hermotusta sekä tasapainotetaan liikkumista.

Terapeuttinen harjoittelu voi olla alkuun ihmisen käsillään tai apuvälineiden avulla ohjaamaa. Eläimen kuntoutuessa harjoitusten vaikeustaso kasvaa ja terapeuttinen harjoittelu voi sisältää vaativiakin liikesarjoja, jotka vaativat lihasten koordinaatiota, hallintaa ja tasapainoa. Tavoitteena on tasapainoisesti liikkuva, terve lemmikki.

 

Koiran tai kissan manuaalinen terapia

 

Manuaalisella terapialla tarkoitetaan käsin tehtyä nivelien, nikamien ja hermo- ja lihasjärjestelmän käsittelyä. Manuaaliterapialla pyritään korjaamaan koiran hermo- ja lihasjärjestelmän, nivelien ja nikamien toimintahäiriöt. Manuaaliterapian tekniikat valitaan tarkan kliinisen tutkimisen perusteella.

Toistuva ja analyyttinen arviointiprosessi mahdollistaa hoidon tuloksien seuraamisen ja hoidon edistymisen tarkoituksenmukaisesti. Arviointia tapahtuu hoidon aikana, jokaisen liiketekniikan aikana sekä hoitokertojen välillä ja päätteeksi. Terapiamenetelminä käytetään nivelien ja nikamien mobilisointia, joka tapahtuu fysiologisilla tai epäfysiologisilla liikeradoilla. Liiketekniikat luokitellaan eri asteisiin, joista kevyemmät asteet lievittävät kipua ja voimakkaammat, liikeradan lopulla tapahtuvat tekniikat, lisäävät käsiteltävän kudoksen liikkuvuutta. Manuaaliseen terapiaan yhdistetään myös neuraalikudoksen mobilisointi ja terapeuttinen harjoittelu.

Koiran tai kissan hieronta

 

Perushieronnalla pyritään yleensä rentouttamaan lihaksistoa mekaanisen käsittelyn sekä hermoston rentouttavan reaktion kautta. Käsittelytekniikoita on useita, riippuen käsiteltävänä olevasta kudoksesta, alueesta sekä hieronnan tavoitteesta. Hieronnalla voidaan pyrkiä esim. manipuloimaan arpikudosta, rentouttamaan lihaksistoa, käsittelemään spesifejä kipupisteitä pehmytkudoksissa, tai vaikuttamaan jännekudoksen järjestäytymiseen trauman jälkeen. Hieronnan esteitä ovat; tulehdustilat; kuume, ja infektiot, akuutit lihasvammat (esim. revähdykset), syöpä ja kasvaimet sekä akuutit ihosairaudet.

 

Koiran tai kissan venyttely

 

Eläimet venyttelevät jonkin verran itsenäisesti, mutta tarkat, terapeuttiset venytykset ovat passiivisia, ihmisen suorittamia. Venytellessä lihas vedetään kireäksi viemällä sen kiinnityskohdat mahdollisimman kauaksi toisistaan, käyttäen raajojen liikkeitä ja vipuvarsia hyödyksemme. Venytyksellä pyritään joko valmistamaan lihasta tulevaan suoritukseen tai rentouttamaan lihas suorituksen jälkeen. Palauttava/ terapeuttinen venytys pyrkii pidentämään lihaksen pituutta esim. suorituksen / vamman / tms jälkeen. Venytellessä ei veny ainoastaan lihas, vaan kaikki mahdolliset kudokset; hermot, nivelsiteet, verisuonet, iho; näin ollen venyttely on monipuolinen kudosten käsittelyn muoto.

 

Tekstien lähde: Suomen eläinfysioterapeutit ry